Zapraszamy pod nowy adres strony Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

www.zgierz.policja.gov.pl